Til medlemmerne af Haslev Uni Cykel Klub

Haslev 30. april 2013

Referat fra generalforsamling i Haslev Uni Cykel Klub

Torsdag den 25. april 2013 kl. 17.00 – 20.00

Efter hyggeligt og velsmagende Pølsegilde, trænede børnene, mens

formand Jette Kragh bød velkommen til årets generalforsamling.

Dagsorden

        • Valg af referent.

        • Nyt fra formanden

        • Nyt fra fond søgnings holdet

        • Nyt fra trænerne – info om kommende arrangementer, shows m.m.

        • Nyt fra kassereren – fremlæggelse og godkendelse af regnskab

        • Valg til bestyrelsen - nuværende bestyrelse:

Alle er på valg og alle genopstiller

Formand: Jette Kragh

Næstformand: Malene Jensen

Kasserer: Karsten Simonsen

Medlem: Birgitte Staal

Medlem: Bo Schæffer

Medlem: John Breum

Medlem: Anika Lund

Medlem: Berit Hougaard

Suppleant: Jørgen Jensen

Hyggeweekend 14-16. juni 2013

Junior Forum

All Star Days

VM

Indkomne forslag (på mail senest 21-4).

Evt.

------------------------------------------------------------------------------

----------------------

Ad 1

Til referent foreslog bestyrelsen Jørgen Jensen, som blev valgt.

Ad 2

Da der var en del nye medlemmer orienterede Jette kort om klubben.

1

Jettes datter, en veninde til datteren og Jette startede klubben i 1995. På

et tidspunkt var der op til 80 medlemmer, i dag er vi 50 medlemmer.

Jettes mål er en familieklub, hvor alle er velkomne, og der er stor ros til

forældrene og den opbakning de yder. Jette udtrykte også meget stor ros

til trænerne Malene og John. Sidst men ikke mindst ønskede Jette tillykke

med bronze medaljen i Gruppe free style ved det netop overståede DM

2013.

Ad 3

Jørgen fortalte at der pt. er udvalgt 25 fonde, som søges med henblik på

(del-)sponsering af rejseomkostninger til UNICON 17, som i 2014 foregår i

Montreal, Canada. Ni fonde er søgt og vi har fået afslag fra to.

Jørgen opfordrede til alle der har kendskab til mulige virksomheds fonde

eller lignende mailer kontaktoplysninger til Jørgen (joergenjensen@

hotmail.com). Forældre efterspurgte eksempel på ansøgning og

budget. Herved får man måske inspiration til mulige sponsorer.

Sandie forslog som indtægtskilde at interesserede forældre leverer frivilligt

arbejde til festivaler ol. Det giver kr. 400 pr. arrangement til klubben. 6-8

forældre udtrykte interesse.

Bo forslog at sælge Lillebror lodder. Ikke megen tilslutning, da det af

nogle forældre opfattes som at tigge. Malene og John vil hellere

gennemføre shows mod betaling hos eksempelvis BonBon land, hvor

Susys mor i øvrigt kender kontaktperson

Jette fortalte at hun tidligere har arrangeret uni cykelløb, hvor sponsorer

betaler i forhold til hvor mange omgange der køres.

Bestyrelsen tager idéerne til efterretning.

Ad 4

Malene supplerede Jette, se pkt. 2, og fortalte at HUCK er et rart sted at

være. Dejlige børn og gode forældre. Børnene er gode til opvisninger,

herunder hjælpe nye børn på vej. Godt at forældre hjælper med

rekvisitter ol. ved opvisninger. Det er dejligt når det klapper, som det

eksempelvis gjorde ved opvisningen i Næstved hallerne den 17.3.

Vi har trænet meget, og i lang tid, op til DK 2013 i Gruppe free style.

Malene og John indgik fra start en trænings forventnings aftale med

børnene, for at sikre at så mange som muligt kom fra gang til gang. Det

kan være svært at se resultater undervejs, men det var det hele værd da

vi fik en bronze medalje. Godt gået. Ungerne vokser og forstår at vi laver

noget sammen. HUCK’s koncept er; alle frem for eliten. De ambitiøse

opfordres til at stille op i Standard Skills, Solo- og Par free style.

John og Malene gennemgik kort arrangementer det næste halve år.

All Star day, nyt som foregår i Stenlille. Hyggeligt, næste gang er

12.5. Koster en 10’er, som betales deroppe.

Broløb i Frederikssund 26.5. 3,5 km. på cykelsti. Der skal benyttes

20” cykler med min. pedalarmslængde på 100 mm. Vi laver ikke

fælles klubkørsel til Frederikssund.

7.6 skal vi give 30 min. opvisning ved internationalt stævne i Ishøj

idrætscenter.

2

DM 2013 i 10 km forgår ved Haslev i forbindelse med

Hyggeweekenden 14.-16. juni. Malene har brug for 16 ”vejvisere”

Sommerafslutning 22.6 kl. 10 i Næsbycenteret ved Glumsø. Bo

(tineogbo@paradis.dk) arrangerer orienteringsløb og efterspørger

input til gode poster.

30.6 skal vi på Bregentved stævne og gennemføre 2 x 1 times

opvisning og workshop.

DM 2013 i stadion discipliner afvikles hos LUCK i Aalborg den 30.8-

1.9.

Vi vil i år deltage i Kulturnatten 23.9 i Haslev, hvor temaet er sport.

Sandie og Thomas finder på ”lys” udsmykning af cyklerne. Måske er

der Juniorforum i Jyllinge samme weekend?

Ad 5

Karsten gennemgik årsregnskabet for 2012.

HUCK har efterhånden en opsparing, og der var dialog om hvorledes vi

støtter vores udøvere. Bestyrelsen bad medlemmerne maile forslag til

Jette (jettegkragh@gmail.com), hvorefter bestyrelsen vil vurdere hvad og

hvordan vi støtter.

Regnskabet blev godkendt.

Ad 6

Alle blev genvalgt. Sandie Hemmingsen blev nyvalgt som suppleant med

akklamation.

Ad 7

Hyggeweekenden er planlagt til at foregå som sidste år i hal A, B og D i

Haslev den 14.-16. juni.

Haslev Festival har valgt at afholde årets festival samme weekend og

sted, hvilket bekymrer en del forældre. Bestyrelsen afklarer hurtigst

muligt.

(Efterskrift: Bestyrelsen har på møde 29.4 besluttet at flytte

Haslev Hyggeweekend til Stenlille, hvor der er nogle rigtig gode

faciliteter. DM 2013 i 10 km. foregår stadig ved Haslev)

Ad 8

Ikke behandlet

Ad 9

HUCK støtter initiativet All Star Day på alle mulige måder. Bl.a også ved

beslutning om at benytte samme hal til Haslev Hyggeweekend. Der er

planlagt i alt fire All Star Days i 2013, se eventuelt DGI’s hjemmeside for

Unicyklister.

Ad 10

Ikke behandlet

Ad 11

Ingen indkomne forslag.

3

Referater