Fuldt medlem Forældre medlemsskab Passivt medlem
Kontingent pr. år 500 Kr 100 Kr 100 Kr
Medlemstype Aktivt Har aktive børn
under 18 år i HUCK
Kun støtte
Stemmeret på generalforsamling* Ja Ja Ja
Ret til træning Ja Ja Nej
Ret til at låne cykler med hjem Ja Nej Nej


                          * Nærmere regler for stemmeret beskrevet i vedtægterne for HUCK